วันที่ 23 ตุลาคม 2560 รองศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ อย่างพร้อมเพรียง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร และประเทศชาตินานัปประการ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต