วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการาภค 7 พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ในส่วนภูมิภาค) ณ พระเมรุมาศจำลอง สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต