วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานประชุมผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัตตก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน และในส่วนของภาคใต้กำหนดให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต