วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายนรภัทร ปลอดทอง) กล่าวต้อนรับ และมีรองศึกษาธิการภาค 6 (นายประหยัด อนุศิลป์)กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมฯ พร้อมนี้มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 (นายนิสิต ชายภักตร์) และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้