วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ด.ค.ศ.กำหนด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 โดยในช่วงเช้า ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ พบว่ามีการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย