วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมประชุมทางไกล (Conference) รับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการมอบของขวัญปีใหม่ แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต