วันที่ 9 มกราคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบของขวัญให้แก่ชุมชนหลังศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบให้กับเด็ก และเยาวชน ในชุมชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ชุมชนจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนหลังศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต