วันที่ 10 มกราคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และเจ้าหน้าที่จาก ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. โดยการประชุมครั้งนี้ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด