วันที่ 16 มกราคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาฮิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต