วันที่ 24 มการาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการาภาค 7 จัดกิจกรรมพัฒนาภายนอกสำนักงาน (กิจกรรม 5 ส) ในพื้นที่โดยรอบสำนักงาน