วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการการประสานแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดภูเก็ต และมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง