วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมทั้งนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันอาชีวภาคใต้ 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต