วันที่ 30 มกราคม 2561 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วยนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นางน้ำอ้อย ชูช่วย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนบ้านเกาะนาคา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 31 คน