ranong19Jan2018_morningวันที่ 19 ก.พ. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และ นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องสินทวี โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง

และในเวลา 14.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และ นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง