22022561วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น. ผตร.ศธ. (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รก.ศธภ.7 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด จ.พังงา เวลา 10:30 น. ผตร.ศธ. (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา และเวลา 14:30 น. ผตร.ศธ. (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา