23022561วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30 น. ผตร.ศธ. (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รก.ศธภ.7 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา