ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  ณ โรงแรมฟร้อนเบย์ จ.กระบี่ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. โรงเรียนวัดโคกยาง(โรงเรียนขยายโอกาส) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

reo7_25180309_krabiในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  ณ โรงแรมฟร้อนเบย์ จ.กระบี่ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1. โรงเรียนวัดโคกยาง(โรงเรียนขยายโอกาส) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

2. โรงเรียนบ้านควนนกหว้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่