reo7_25610326วันที่ 26 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดการประชุมลงนามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักาาการในตำแหน่้งศึกษาธิการภาค 7 ลงนามข้อตกลงฯ ร่วมกับผู้อำนวยสถานศึกษา 4 แห่ง

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่