ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ. นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดระนองและพังงา ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฎิบัติงาน ดังนี้

วันที่ 14 กันยายน 2553

DSC05474_resize- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรังแตน(โรงเรียนดีประจำตำบล) อำเภอกระบุรี สพท.ระนอง
- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหมิงซิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์) อำเภอเมืองระนอง และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ

  

   

 

 

 DSCF9285_resizeวันที่ 15 กันยายน 2553

- ประธานมอบเกียรติบัตรครอบครัวอบอุ่นใฝ่ใจการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา และนายก อบต. ให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

 

 

 


DSC05558_resize- เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ (open hourse) ณ โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา เบลูกาอุปถัมภ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์) สพท.พังงา และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ

ปราโมทย์  กิ่งแก้ว  ภาพ/รายงาน