แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
มากที่สุด
8  66.7%
มาก
3  25%
น้อย
1  8.3%
ปานกลาง
0  0%
น้อยทีสุด
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  12
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:07 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 08 มกราคม 2019 เวลา 14:26 น.