**สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมมนาคาร

เนื่องจากในขณะนี้อาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการ

จึงของดให้บริหารชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงซ่อมแซ่มแล้วเสร็จ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

                                                                                สำนักงานศึกษาธิการภาค 7