วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุม Focus Group เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรม Centra Phu Pano จังหวัดกระบี่