10_25570731_1วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดินันท์ ปากบาราและนายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา