ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และคณะจากส่วนกลาง
พร้อมทั้งบุคลากรในพื้นที่ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อรับฟังสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ณ กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ณ อบต.ทับปริก
3. ศูนย์ กศน.จังหวัดพะเยา และกศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา บริการซ่อมแซมบ้านประชาชนในพื้นที่ บ้านห้วยโต้ ตำบลทับปริก
4. ศูนย์ กศน.จังหวัดจันทบุรี บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึกเหนือ จังหวัดกระบี่
5. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
6. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ณ อบต.หน้าเขา
ทั้งนี้ได้เยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกน้ำพัดพาเสียหาย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก กศน.ปทุมธานี เป็นอย่างดี

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และคณะจากส่วนกลางพร้อมทั้งบุคลากรในพื้นที่ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อรับฟังสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

 

 

 

1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ของวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ณ กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ณ อบต.ทับปริก
3. ศูนย์ กศน.จังหวัดพะเยา และกศน. จังหวัดฉะเชิงเทราบริการซ่อมแซมบ้านประชาชนในพื้นที่ บ้านห้วยโต้ ตำบลทับปริก
4. ศูนย์ กศน.จังหวัดจันทบุรี บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึกเหนือ จังหวัดกระบี่
5. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
6. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ณ อบต.หน้าเขา

ทั้งนี้ได้เยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกน้ำพัดพาเสียหาย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก กศน.ปทุมธานี เป็นอย่างดี