วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายฉาฝาหรี หมาดหนุด นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้สมัครสอบจำนวน 65 คน 10 รายวิชา มีผู้ขาดสอบ 1 ท่าน มีผู้เข้าสอบจำนวน 64 คน พร้อมนี้มีผู้แทนจากสพฐ. นายสังคม จันทร์วิเศษ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้ด้วย และการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย