21022556วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ผตร.ศธ. (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) พร้อมด้วยนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่ง ศธภ.7 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร อ.ละอุ่น จ.ระนอง และในเวลา 13:00 น. ผตร.ศธ. (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่ง ศธภ.7 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด อ.ละอุ่น จ.ระนอง