วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ให้การต้อนรับคณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561