วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 นำคณะบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พัฒนาบริเวณรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 7